Facturatie en incasso contributie

Opzet automatische incasso contributie bij grote vereniging: inrichten financiële- en ledenadministratie, ontwerpen formulieren, diverse logistieke en ondersteunende werkzaamheden: invoeren, muteren, bevestigen, samenstellen incassobestand. (i.v.m. de jaarlijks terugkerende contributieronde terugkerende begeleiding).

Bedrijf in oprichting

Voor ICT-adviesbureau (in oprichting) diverse zaken regelen: kantoor, telecommunicatie, huisstijl, copywriting, mailing, database, presentatie’s en sjablonen.

Rapportage

In verband met aanschaf van softwarepakket voor o.a. het bijhouden van verzekeringen, hypotheken en pensioenen: koppelen van werknemers met uniek nummer, ombouwen bestaande Excel werkbladen naar importstandaard softwarepakket, importeren gegevens werknemers per bedrijfsrelatie in softwarepakket, samenstellen van rapportages conform vooraf vastgestelde richtlijnen.

SEPA incasso

Voor de invoering van de SEPA voor meerdere organisaties veranderingen doorgevoerd zodat er op 1 februari met de Europese standaard kan worden geïncasseerd met Exact Globe Next. In beide gevallen zijn vanuit het CRM systeem automatisch mandaten aangemaakt, enz., enz. Ook de interne procedures zijn meegenomen.

Administratie vereniging

Facturering en Incasso contributie: opzet automatische incasso contributie bij grote vereniging: inrichten financiële- en ledenadministratie, ontwerpen formulieren, diverse logistieke en ondersteunende werkzaamheden: invoeren, muteren, bevestigen, samenstellen incassobestand. (i.v.m. de jaarlijks terugkerende contributieronde terugkerende begeleiding).
index.php