foto

Portfolio

Een idee van wat wij doen

Klik op een opdracht voor meer informatie of maak gebruik van onderstaand filter. Klik op de x om alle opdrachten te tonen.

Verenigingscongressen met ruim 2.400 deelnemers in het MECC, World Forum, RAI, De Doelen en WTC Expo.

25 maart 2015

Het administratief en logistiek afhandelen van inschrijvingen van een jaarlijks congres met ruim 2.400 deelnemers. Bevestigen, incasseren, beantwoorden van vragen, congresbescheiden sturen, ontvangst en begeleiding op locatie.Internationaal meerdaags congres in de Beurs van Berlage met een Galafeest in het Scheepvaartmuseum

25 maart 2015

Het administratief en logistiek afhandelen van inschrijvingen van een internationaal congres met ruim 500 deelnemers. Bevestigen, incasseren, beantwoorden vragen, congresbescheiden sturen, ontvangst en begeleiding op zowel de congres- als galalocatie.

 

 Standontwerp

25 maart 2015

Standontwerp, transport en op-en afbouw: ten behoeve van een aantal middelgrote congressen: ontwerp en aanpassingen aan standmateriaal, plaatsing, coördinatie audiovisuele technici, dagprogramma.Projectmanagement ICT

25 maart 2015

Opzet webportal met koppeling CRM systeem: het opzetten van een webportal waar klanten kunnen samenwerken in groepen, documenten kunnen opslaan en handleidingen kunnen raadplegen. Aan de hand van de rollen die klanten hebben in CRM (MS Dynamics 2011) krijgen zij automatisch ook de juiste handleidingen te zien. Doelstelling is om uiteindelijk ruim 10.000 klanten te laten werken in de portal.


CRM implementatie

25 maart 2015

Projectmanagement implementatie’s Microsoft Dynamics 3.0, 4.0 en 2011: Het managen van diverse MS Dynamics projecten. Naast het projectmanagement is er ook intensief meegewerkt aan het voortraject. Tot heden is ook een groot deel van het functioneel beheer in onze handen.Administratie vereniging

25 maart 2015

Facturering en Incasso contributie: opzet automatische incasso contributie bij grote vereniging: inrichten financiële- en ledenadministratie, ontwerpen formulieren, diverse logistieke en ondersteunende werkzaamheden: invoeren, muteren, bevestigen, samenstellen incassobestand. (i.v.m. de jaarlijks terugkerende contributieronde terugkerende begeleiding).


Meerdaags congres in de RAI Amsterdam met galafeest in het Okura

25 maart 2015

Projectassistentie congresorganisatie: assistentie in de laatste maanden voor een groot, meerdaags, internationaal congres: ondersteuning en advies overige projectleden, budget-bewaking en sturing, rapportage, contacten entertainment (w.o. diverse bands) voor opening en feestavond. Coördinerend tijdens de dagen zelf.


Trainingsfaciliteiten

25 maart 2015

Voor automatiseerder in verband met trainingen van groepen van 25 personen: pre-installed pc’s en netwerk transporten van bedrijfsruimte naar locatie’s in Nederland. Daarna opbouw en test. Na afloop van de instructiedagen weer afbouwen en retourneren.


SEPA incasso

25 maart 2015

Voor de invoering van de SEPA voor meerdere organisaties veranderingen doorgevoerd zodat er op 1 februari met de Europese standaard kan worden geïncasseerd met Exact Globe Next.

In beide gevallen zijn vanuit het CRM systeem automatisch mandaten aangemaakt, enz., enz.

Ook de interne procedures zijn meegenomen.


Direct Mail

31 juli 2015

Voor reclamebureau bewerken van adresbestanden (o.a. ontdubbelen diverse databases, mutaties doorvoeren), mailing samenstellen inclusief bijlagen op naam, handling en verzending.


Rapportage

31 juli 2015

In verband met aanschaf van softwarepakket voor o.a. het bijhouden van verzekeringen, hypotheken en pensioenen: koppelen van werknemers met uniek nummer, ombouwen bestaande Excel werkbladen naar importstandaard softwarepakket, importeren gegevens werknemers per bedrijfsrelatie in softwarepakket, samenstellen van rapportages conform vooraf vastgestelde richtlijnen.


Testdagen en stresstests

31 juli 2015

Voor groot assurantiebedrijf, en vereniging uitvoeren van zowel stresstests bij nieuwe apparatuur en software binnen netwerk als test werking import/export/rapportage bij overstap software. Voor projectbureau: het organiseren van test- en evaluatiedagen voor nieuwe online-software voor een specifieke beroepsgroep.


Bedrijf in oprichting

31 juli 2015

Voor ICT-adviesbureau (in oprichting) diverse zaken regelen: kantoor, telecommunicatie, huisstijl, copywriting, mailing, database, presentatie’s en sjablonen.


Businessplan Catalina

31 juli 2015

Ten behoeve van een restauratieproject van een Catalina coördineren, samenstellen en opmaken van businessplan. (zie advertentie Your Back Office)


Particuliere ondersteuning

31 juli 2015

Het verzamelen van specifieke informatie uit diverse bronnen (internet, opgevraagde brochures, telefonisch) en na analyse maken van berekeningen. Dit in verband met gezondheidsklachten van de klant waardoor deze dit niet zelf kon doen.


Facturatie en incasso contributie

31 juli 2015

Opzet automatische incasso contributie bij grote vereniging: inrichten financiële- en ledenadministratie, ontwerpen formulieren, diverse logistieke en ondersteunende werkzaamheden: invoeren, muteren, bevestigen, samenstellen incassobestand. (i.v.m. de jaarlijks terugkerende contributieronde terugkerende begeleiding).


Stand en bemanning

31 juli 2015

Ten behoeve van een aantal congressen: ontwerp en aanpassingen aan standmateriaal, plaatsing, coördinatie audiovisuele technici, dagprogramma.


Pakketselectie cursus administratie systeem

17 maart 2016

Eén van onze klanten is op zoek naar een cursus administratie systeem.

 

Wij helpen de wensen in kaart te brengen, de systeemeisen te specificeren en de long- en shortlist op te stellen.

Als extern projectmanager regelen wij verder de afspraken met leveranciers voor demo’s en proof of concept, houden de stuurgroep op de hoogte en adviseren bij de keuze van de software.

 

Wordt het een on-premise of een SaaS oplossing. We weten het snel.

Update: Het is een SaaS oplossing geworden. De klant gebruikte al Microsoft Dynamics CRM 2011.

Daarnaast is CRM 2016 online neergezet en daarop zijn in korte tijd de gewenste functionaliteiten toegevoegd.
Na een inwerkperiode is de bestaande CRM omgeving gemigreerd zodat nu iedereen in CRM 2016 online werkt. Optimaal.

Nu de nieuwe wensen in kaart brengen en zaken nog verder optimaliseren.


page.php