Facturatie en incasso contributie

Opzet automatische incasso contributie bij grote vereniging: inrichten financiële- en ledenadministratie, ontwerpen formulieren, diverse logistieke en ondersteunende werkzaamheden: invoeren, muteren, bevestigen, samenstellen incassobestand. (i.v.m. de jaarlijks terugkerende contributieronde terugkerende begeleiding).

Particuliere ondersteuning

Het verzamelen van specifieke informatie uit diverse bronnen (internet, opgevraagde brochures, telefonisch) en na analyse maken van berekeningen. Dit in verband met gezondheidsklachten van de klant waardoor deze dit niet zelf kon doen.

Businessplan Catalina

Ten behoeve van een restauratieproject van een Catalina coördineren, samenstellen en opmaken van businessplan. (zie advertentie Your Back Office)

Bedrijf in oprichting

Voor ICT-adviesbureau (in oprichting) diverse zaken regelen: kantoor, telecommunicatie, huisstijl, copywriting, mailing, database, presentatie’s en sjablonen.

Testdagen en stresstests

Voor groot assurantiebedrijf, en vereniging uitvoeren van zowel stresstests bij nieuwe apparatuur en software binnen netwerk als test werking import/export/rapportage bij overstap software. Voor projectbureau: het organiseren van test- en evaluatiedagen voor nieuwe online-software voor een specifieke beroepsgroep.

Word sjablonen

In opdracht van automatiseringsbedrijf programmeren van sjablonen: fax- en standaardbrief. Van belang is o.a. dat diverse afdelingen in de invoerschermen zijn te kiezen waarna er een keuze is om een afdelings-telefoonnummer over te nemen of een afwijkend nummer in te laten voeren door de gebruiker.

Coördinatie verhuizing

Coördinatie zaken rondom verhuizing financieel adviesbureau.

Rapportage

In verband met aanschaf van softwarepakket voor o.a. het bijhouden van verzekeringen, hypotheken en pensioenen: koppelen van werknemers met uniek nummer, ombouwen bestaande Excel werkbladen naar importstandaard softwarepakket, importeren gegevens werknemers per bedrijfsrelatie in softwarepakket, samenstellen van rapportages conform vooraf vastgestelde richtlijnen.

Opslag en beheer

Voor het gebruik bij diverse bijeenkomsten en congresdeelname’s opslaan, beheren en transporteren van folder- en standmateriaal en mobiele netwerkunits met laptops.

Personeel: vervanging en inwerken

Bij een grote vereniging per direct een personeelslid vervangen en na een bepaalde periode een nieuwe medewerker inwerken. Op deze manier is er geen achterstand onstaan, geen kennis verloren gegaan en kon de nieuwe medewerker goed worden ingewerkt.
index.php