Pakketselectie cursus administratie systeem

Eén systeem voor alle primaire en ondersteunende processen.

Stand en bemanning

Ten behoeve van een aantal congressen: ontwerp en aanpassingen aan standmateriaal, plaatsing, coördinatie audiovisuele technici, dagprogramma.

Particuliere ondersteuning

Het verzamelen van specifieke informatie uit diverse bronnen (internet, opgevraagde brochures, telefonisch) en na analyse maken van berekeningen. Dit in verband met gezondheidsklachten van de klant waardoor deze dit niet zelf kon doen.

Businessplan Catalina

Ten behoeve van een restauratieproject van een Catalina coördineren, samenstellen en opmaken van businessplan. (zie advertentie Your Back Office)

Testdagen en stresstests

Voor groot assurantiebedrijf, en vereniging uitvoeren van zowel stresstests bij nieuwe apparatuur en software binnen netwerk als test werking import/export/rapportage bij overstap software. Voor projectbureau: het organiseren van test- en evaluatiedagen voor nieuwe online-software voor een specifieke beroepsgroep.

Direct Mail

Voor reclamebureau bewerken van adresbestanden (o.a. ontdubbelen diverse databases, mutaties doorvoeren), mailing samenstellen inclusief bijlagen op naam, handling en verzending.

SEPA incasso

Voor de invoering van de SEPA voor meerdere organisaties veranderingen doorgevoerd zodat er op 1 februari met de Europese standaard kan worden geïncasseerd met Exact Globe Next. In beide gevallen zijn vanuit het CRM systeem automatisch mandaten aangemaakt, enz., enz. Ook de interne procedures zijn meegenomen.

Trainingsfaciliteiten

Voor automatiseerder in verband met trainingen van groepen van 25 personen: pre-installed pc’s en netwerk transporten van bedrijfsruimte naar locatie’s in Nederland. Daarna opbouw en test. Na afloop van de instructiedagen weer afbouwen en retourneren.
index.php